پروژه های شرکت شیمیایی آژن

نام پیمانکار

نام پروژه

اهم مواد مصرفی

آ.اس.پ

کارگاه برج تهران

روان ساز بتن - گروت

آ.اس.پ

کارگاه دانشگاه شاهد

چسب بتن

آبتون

ساخت منازل مسکونی پیش ساخته

فوق روان ساز بتن

بنیاد مستضعفان امور عمران و ساختمان

 

پودر روان ساز-فوق روان کننده

بنیاد پوشش

نصب دکلهای انتقال نیرو

گروت

بلند پایه

برج مخابراتی تلویزیونی میلاد

روان ساز-فوق روانساز-هوازای بتن-دیرگیر کننده بتن

پارسیلون

بیمارستان قلب و عروق

واتراستاپ-چسب بتن

پارس گرما(صنایع دفاع)

سدسیوند-شیراز

روان ساز بتن-چسب بتن آب بندی

سابیر

سدکوثر

روان ساز بتن-واتر استاپ

سابیر

سر گلستان

واتراستاپ

سابیر

سد درود زن

کیورینگ

سابیر

سد شهید عباسپور

فوق روان کننده،خاکستر بادی

سازمان توسعه مسکن و شهرسازی-شعبه غرب

پروژه خانه سازی همدان

چسب کاشی و سرامیک -چسب بتن

سپاسد

سدکرخه

فوق روان کننده

شهید رجایی

مصلای تهران

روان ساز بتن

عمران ساحل

بندرعباس

فوق روان ساز بتن

فراساحل

پروژه بندر عباس

روانساز بتن-سیستم آب بندی

کیسون

فرودگاه امام خمینی

فوق روانساز بتن-چسب بتن

کیسون

سد اهر

گروت-روان ساز بتن-فوق روانساز

گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا)

کارگاه مترو O2

گروت-روان کننده

گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا)

 

تالار مجلس شورای اسلامی سد آیدوغموش

چسب کاشی و سرامیک-چسب بتن گروت-روان ساز بتن