گروه روان کننده های بتن  

CONCRETE PLASTISIZERS

ماده افزودنی روان کننده بتن یک محصول کارآمد و مقرون به صرفه بر پایه لیگنوسولفونات می باشد که به دلیل حصول به کارایی و کاهش آب بتن به طرح اختلاط بتن افزوده می شود . افزودنی بتن روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات ماده افزودنی با عملکرد چندگانه است که علاوه بر کاهش میزان آب بتن ،‌ حفظ کارایی بتن و تاخیر در گیرش را به دنبال خواهد داشت . در استاندارد ملی ایران تعریفی که برای افزودنی روان کننده بتن در نظرگرفته است بدین ترتیب است که روان کننده بتن کاهنده آب محصولی است که بدون تغییر در روانی مقدار آب مخلوط بتن را کاهش دهد ویا بدون تغییر مقدار آب اسلامپ یا جریان روانی را به میزان چشمگیری افزایش دهد ویا اینکه هر دو اثر را به صورت همزمان برای بتن ایجاد کند مکانیزم اثر روان کننده بتن بر روی ذرات سیمان به این ترتیب است که بارهای منفی ذرات افزودنی روان کننده بتن بر پایه لیگنوسولفونات موجب جذب شدن آن به یون های کلسیم مثبت بر روی سطح ذرات سیمان می گردد و در نهایت پس از جذب شدن ماده افزودنی روان کننده بتن به سطح ذرات سیمان ،‌پراکنده شدن ذرات سیمان از دو مکانیزم دافعه الکترواستاتیکی و ممانعت فضایی صورت می گیرد .
 فوق روان کننده بتن چیست

كاربرد روان كننده های بتن

روان کننده های بتن برای بتن‌ ریزی قطعات با تراکم زیاد آرماتور مناسب می‌باشد. این مواد باعث می‌شوند که بتن، تمام قالب را بطور کامل پر کرده و تراکم آن به راحتی انجام شود و در نتیجه پس از خشک شدن، متراکم شده و مقاومت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین همانطور که می‌دانیم مقاومت فشاری با میزان آب رابطه معکوس دارد و هرچه آب بتن نسبت به سیمان کمتر باشد مقاومت افزایش می‌یابد. چنانچه جهت افزایش مقاومت نیاز به بتن با اسلاپ پایین داشته باشيم، (بتن سفت با نسبت آب به سیمان کم) جهت سهولت عملیات بتن ‌ریزی و تراکم بتن (ویبره زنی) و همچنین امکان پمپ بتن به وسیله لوله نیاز حتمی به استفاده از مواد روان کننده بتن می‌باشد.

 کاربردهای روان کننده‌ های بتن 

 •  ریختن بتن در قطعات نازک و پر میلگرد با ساخت بتن روان‌ تر
 • بتن ‌ریزی با پمپ و لوله با ایجاد بتن روان‌تر و کاراتر
 •  ایجاد نماهای بهتر با ساخت و ریختن بتن روان‌ تر
 •  ساخت بتن های خود تراکم یا خود تراز
 •  ساخت بتن پر مقاومت
 •  ساخت بتن آب بند
 •  ساخت بتن ‌های با دوام در برابر یخ بندان و سرما
 •  ساخت بتن‌های با دوام در برابر سولفات‌ها و سایر مواد شیمیایی
 •  ساخت بتن حجیم
 •  ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده
 • ساخت بتن‌ های حاوی دوده سلیسی
 •  تزریق دوغاب و ملات به داخل درزها و حفرات سنگ، خاک و پشت قطعات بتنی تونل‌ها
همچنین ماده افزودنی روان کننده بتن اثر مطلوبی روی کلوخه های سیمان دارد . با تشکیل کلوخه های سیمان ، آب در کلوخه های سیمان به تله می افتد و در نهایت کارایی مخلوط بتنی نسبت به حالتی که ذرات سیمان از هم جدا هستند کاهش می یابد . با افزودن روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات به بتن این کلوخه ها از هم باز شده و موجب پخش ذرات سیمان می شوند . به این ترتیب دانه های سیمان به صورت مجزا و غیر چسبیده در مخلوط حضور خواهند داشت که این امر باعث آسان تر شدن حرکت ذرات و روانی مخلوط بتنی خواهد شد .

شماره های تماس با شرکت شیمیایی ساختمانی آژن :                 6-34266680-026         33555922-026

مکانیزم مذکور تغییری در حجم بتنی ایجاد نخواهد کرد و تنها باعث آزاد شدن آب های به تله افتاده در کلوخه های سیمان می شود . در این حالت تماس بین ذرات سیمان کاهش یافته و استفاده بهینه تری از سیمان موجود صورت می گیرد . میزان مصرف روان کننده بتن باید توسط انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط محیطی و مصالح مورد استفاده برای تهیه مخلوط بتنی محاسبه شود . ولی باتوجه به آزمایشات و تجارب میزان استفاده از روان کننده بتن 5/1 تا 2 درصد سیمان مصرفی بتن می باشد که با افزایش 2 درصدی روان کننده بتن به مخلوط بتنی می توان تا 12 درصد از آب اختلاط بتن را کاهش داد . توجه شود که اعداد ذکر شده با توجه نتایج حاصله از آزمایشات افزودنی بتن روان کننده بتن شرکت شیمیایی بتن پلاست بر پایه لیگنو سولفونات با میزان مواد جامد 30٪‌ می باشد و چنانچه تغییری در هر یک از پارامترها بوجود بیاید میزان کاهش آب دستخوش تغییر خواهد شد . توجه شود که مصرف بیش از حد توصیه شده در بروشور شرکت شیمیایی بتن پلاست برای روان کننده بتن زمان گیرش را تغییر داده و باعث افزایش مقدار حباب های هوا در بتن خواهد شد .
 
 لیست قیمت روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن 

این نوع مواد افزودنی به منظور افزایش مقاومت، دوام، كارایی و كاهش قیمت تمام شده بتن مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد از اجزاء آلی مشخص یا تركیبی از اجزاء آلی و غیر آلی تشکیل شده اند كه به منظور كاهش آب مورد نیاز یک مخلوط برای یک اسلامپ مشخص بکار می روند. كاهش مقدار آب مورد نیاز ممکن است برای یک قوام (اسلامپ) مشخص و میزان ثابت سیمان منجر به كاهش w/c+m شود و برای w/c+m مشخص و میزان سیمان ثابت موجب افزایش قوام یا اسلامپ گردد و یا در شرایط ثابت بودن w/c+m و اسلامپ منجر به كاهش سیمان مصرفی و به تبع آن كاهش هزینه شود. 

کاربرد فوق روان کننده بتن
 • تهیه بتن با مقاومت بالا در میزان کمتر مصرف سیمان.
 • افزایش اسلامپ بدون مصرف اضافی آب.
 • بهبود کارآئی بتن بمنظور دستیابی به قابلیت پمپاژ، بتن ریزی و عمل تراكم.
 • کاهش پدیده جمع شدگی
 • انسجام بتن و جلوگیری از تفرق سنگدانه ها 

لیست قیمت روان کننده بتن

تولید کننده روان کننده بتن

فروش روان کننده بتن