گروه کف سازی | شرکت شیمیایی آژن | کف سازی ساختمان
گروه کف سازی  FLOORING کف سازی به معنای ایجاد سطحی مناسب و قابل استفاده برای ساکنین ساختمان است که علاوه بر دوام و زیبایی باید از استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار باشد. برای تامین کارایی مورد نیاز در هر مکان, کف سازی مخصوص آن باید انجام شود. کف سازی نقش مهم و موثری در ساختمان و خارج از ...
خشکه پاشی سخت کننده سطح bsi top 300 | شرکت شیمیایی آژن
خشکه پاشی سخت کننده سطح bsi top 300 BSI Top 300 محصولی آماده برای استفاده متشکل از سنگدانه‌های مصنوعی معدنی و سیمان می‌باشد که به صورت خشکه پاشی بر روی سطوح تازه بتنی اجرا می‌شود. BSI Top 300 حفاظتی مداوم در برابر استفاده‌های متوالی، ضربه و سایش را برای سطح بتنی ایجاد می‌ک ...
خشکه پاشی رنگی سخت کننده سطح شرکت شیمیایی ساختمانی آژن |02633555922
خشکه پاشی رنگی سخت کننده سطح BSI Top 310 محصولی آماده برای استفاده متشکل از سنگدانه‌های مصنوعی معدنی و سیمان می‌باشد که به صورت خشکه پاشی بر روی سطح تازه بتنی اجرا می‌شود. BSI Top 310 حفاظتی مداوم در برابر استفاده‌های متوالی، ضربه و سایش را برای سطح بتنی ایجاد می‌کند. همچن ...
ترکیب منعطف تراز کننده سطح bsi top 500 | شرکت شیمیایی آژن
ترکیب منعطف تراز کننده سطح bsi top 500 ترکیب منعطف تراز کننده سطح bsi top 500 این کالا محصولی دو جزیی متشکل از پلیمر اکریلیکی و پودر پایه سیمانی می‌باشد. مواد ترکیبی در محل کار مخلوط شده تا ترکیب منعطف و روان برای تراز کردن سطح از خود به وجود آورند. این ترکیب به آسانی در ضخامت‌های ت ...
پودر خشکه پاشی سخت کننده سطح | قیمت پودر سخت کننده بتن
پودر خشکه پاشی سخت کننده سطح این ﻣﺤــﺼﻮل   آﻣــﺎده مصرف،  ﻣﺘــﺸﻜﻞ از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻌـﺪﻧﻲ ، ﺳـﻴﻤﺎن ، افزودنی های ویژه ، رنگدانه و … ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮرت ﺧﺸﻜﻪ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺑﺘﻨﻲ ﺗﺎزه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد. این پودر خشکه پاشی پس از اجرا بر روی بتن تازه ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺪاوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎ ...
قیمت کف سازی بتنی | اجرای کف سازی بتنی | شرکت شیمیایی ساختمانی آژن
قیمت کف سازی بتنی کف ساز یکی از موارد مهمی است که در پروژه های عمرانی مخصوصا در ساختمان سازی باید مورد توجه بسیار قرار گیرد؛ زیرا این کار هم به دوام وهم به زیبایی ساختمان می افزاید. کف سازی فرآیندی که به منظوردستیابی به یک کف سخت بتنی در راستای ایجاد کاربری بهتر فضا در سطوح مختلف  در زمین ی ...
اطلاعات ملات و چسب کاشی
ملات چیست ملات ها مواد مرکب چسبنده که از ترکیب ماده حلال ( آب ) و چسب ساختمانی ( سیمان ، آهک ، گچ ، و… ) و ذرات پر کننده ( ماسه شسته و دانه بندی شده ) به وجود می آیند. چسب کاشی چیست چسب کاشی یک نوع سیمان پرتلند غیر‌آلی پلیمری بوده که با ذرات دانه‌ای و مواد شیمیایی ...