محصولات شرکت شیمیایی آژن 02633555922 | چسب بتن | روان کننده بتن
محصولات شرکت شیمیایی آژن ...
ملات آنی گیر | شرکت شیمیایی ساختمانی آژن | 02633555922 | ملات آب بندی آنی گیر بتن
ملات آنی گیر BSI Proof 550 یک ملات مسدود کننده آنی گیر است که به شکل پودر عرضه می‌شود و نیاز به  افزودن آب دارد تا ظرف مدت چند ثانیه سخت شده و نشتی یا حتی آب جاری را مسدود نماید. به منظور قطع جریان آب می‌توان BSI Proof 550 را با کمی آب مخلوط نموده تا به شکل خمیر نرمی در آید و آن ر ...